Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Västerås? Då kan du ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda nedan.

Kontaktpersoner

Ilhan Demirkiran
Regionchef Stockholm/Mälardalen
Ola Sjödin
Förvaltare