Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Västerås? Då kan du ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda nedan.

Kontaktpersoner

Anna-Carin Skoglund
Regionchef
Ola Sjödin
Förvaltare