Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Vänersborg, Trollhättan eller Uddevalla? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Michael Schrempf
Områdeschef
Michael Andersson
Förvaltare och uthyrare
Saga Håkansson
Fastighetsskötare (Uddevalla)
Anders Höglund
Fastighetstekniker
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
Sandra Larsson
Fastighetsskötare (Vänersborg och Trollhättan)
Johanna Lilleberg
Förvaltningsadministratör
Niclas Nieminen
Teknisk Förvaltare
Jan Storm
Projektchef Nyproduktion
Per Sundequist
Regionchef