Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Uddevalla? Då kan du, ringa 010-17 89 700 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Michael Andersson
Förvaltare
Saga Håkansson
Fastighetsskötare
Sandra Larsson
Fastighetsskötare
Michael Schrempf
Områdeschef