Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Tidaholm? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Alfons Andersson
Förvaltare
Frida Andersson
Uthyrare
Ebbe Brandt
Uthyrare
Tommy Gustavsson
Fastighetsskötare
Peter Hasslekvist
Fastighetstekniker
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
Johanna Lilleberg
Förvaltningsadministratör
Robert Lindlöf
Teknisk Förvaltare
Niclas Nieminen
Teknisk Förvaltare
Staffan Rydén
Fastighetstekniker
Michael Schrempf
Områdeschef
Per Sundequist
Regionchef