Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Tidaholm? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Michael Schrempf
Områdeschef
Frida Andersson
Uthyrare
Alfons Andersson
Förvaltare
Tommy Gustavsson
Fastighetsskötare
Peter Hasslekvist
Fastighetstekniker
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
Johanna Lilleberg
Förvaltningsadministratör
Niclas Nieminen
Teknisk Förvaltare
Staffan Rydén
Fastighetstekniker
Per Sundequist
Regionchef