Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Sundsvalls området? Då kan du, maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan.

Vid felanmälan, sök upp din fastighet här för kontakt till serviceanmälan.

Kontaktpersoner

Christer Melander
Regionchef Norr
070-661 93 30
Christina Gradin
Regionekonom
070-214 10 44
Torbjörn Kempe
Teknisk förvaltare
070-781 81 75
Anna Lideskog
Biträdande förvaltare
Bitte Wikner
Förvaltningsadministratör
070-193 78 99