Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Sundsvallområdet? Då kan du ringa vår växel på 060-67 88 44, maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Christer Melander
Regionchef Norr
+4670-661 93 30
Christina Gradin
Regionekonom
+4670-214 10 44
Torbjörn Kempe
Teknisk förvaltare
+4670-781 81 75
Anna Lideskog
Biträdande förvaltare
+4670-811 00 63