Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Sundsvalls området? Då kan du ringa vår växel på 060-67 88 44, maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan. Vid felanmälan, sök upp din fastighet här för kontakt till serviceanmälan.

Kontaktpersoner

Christer Melander
Regionchef Norr
070-661 93 30
Christina Gradin
Regionekonom
070-214 10 44
Torbjörn Kempe
Teknisk förvaltare
070-781 81 75
Anna Lideskog
Biträdande förvaltare