Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Sundsvall? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Anna-Carin Skoglund
Regionchef
Kari Lehto
Förvaltare