Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Sundsvall? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Endast bokade besök

Kontaktpersoner

Kari Lehto
Områdeschef
Anna-Carin Skoglund
Regionchef
Kjell-Åke Andersen
Fastighetstekniker
Anna Jälmevik
Uthyrare
Alexander Montgomery
Förvaltare
Per Nyström
Fastighetstekniker
Sara Tjernström
Biträdande förvaltare
Magnus Vesterlund
Fastighetstekniker