Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Sundsvall? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Anna-Carin Skoglund
Regionchef
Kjell-Åke Andersen
Fastighetstekniker
Anna Jälmevik
Uthyrare
Alexander Montgomery
Förvaltare
Kristin Nordling
Uthyrare
Per Nyström
Fastighetstekniker
Sara Tjärnström
Biträdande förvaltare
Andreas Vanestedt
Teknisk Förvaltare
Magnus Westerlund
Fastighetstekniker