Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Stockholmsområdet? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Anna-Carin Skoglund
Regionchef
Edward Baaklini
Fastighetstekniker
Petra Dahlberg
Förvaltare
Roberto Guerra
Fastighetstekniker
Gisela Lindgren
Uthyrare
Monika Lundin
Fastighetstekniker
Kristoffer Netterberg
Fastighetstekniker
Annelie Westerberg
Uthyrare