Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Söderhamn? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Rudi Eichhorn
Fastighetstekniker
Kari Lehto
Förvaltare
Kari Lehto
Områdeschef
Anna-Carin Skoglund
Regionchef