Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Söderhamn? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Anna-Carin Skoglund
Regionchef
Rudi Eichhorn
Fastighetstekniker
Kari Lehto
Förvaltare
Kari Lehto
Områdeschef
Therese Seldahl
Förvaltare
076-112 22 61