Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Söderfors? Då kan du kontakta någon av våra anställda nedan.

Felanmälan hanteras inte av nedan personer.
Vi hänvisar all felanmälan till Mina Sidor där man kan se sina avier samt göra felanmälan efter inlogg med BankID. Eller kontakt via telefon till kundservice på 0200-22 72 00.

Kontaktpersoner

Kian Refat
Förvaltare
010-414 48 53
Ilhan Demirkiran
Regionchef Stockholm/Mälardalen
076-109 54 12
Mattias Eriksson
Fastighetstekniker
Robin Gustavsson
Uthyrare
010-414 48 62
Nicklas Sjöberg
Fastighetstekniker
Aynor Torakai
Biträdande förvaltare
010-414 48 47