Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Söderfors? Då kan du ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda nedan.

Kontaktpersoner

Kurt Geschwindt
Områdeschef Mälardalen
Ilhan Demirkiran
Regionchef Stockholm/Mälardalen
Mattias Eriksson
Fastighetstekniker
Klara Gard
Uthyrare
Robin Gustavsson
Biträdande förvaltare
Kian Refat
Förvaltare
Aynor Torakai
Biträdande förvaltare