Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Skövde? Då kan du, ringa 010- 17 89 700 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Michael Schrempf
Områdeschef