Kontaktpersoner

Anna-Carin Skoglund
Regionchef
Per-Erik Andersson
Fastighetstekniker
Catarina Holmér
Förvaltare
Emma Lundmark
Uthyrare
Martin Mansour
Fastighetstekniker
Roger Stenmark
Fastighetstekniker