Kontaktpersoner

Per-Erik Andersson
Fastighetstekniker
Catarina Holmér
Förvaltare
Emma Lundmark
Uthyrare
Martin Mansour
Fastighetstekniker
Anna-Carin Skoglund
Regionchef
Roger Stenmark
Fastighetstekniker