Kontaktpersoner

Anna-Carin Skoglund
Regionchef
Per-Erik Andersson
Fastighetstekniker
Per Andersson
Projektledare Succession
Catarina Holmér
Förvaltare
Sebastian Johansson
Fastighetstekniker
Christina Jonsson
Förvaltningsadministratör
Kari Lehto
Områdeschef
Emma Lundmark
Uthyrare
Martin Mansour
Fastighetstekniker
Roger Stenmark
Fastighetstekniker