Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Skara? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Per Sundequist
Regionchef
Frida Andersson
Förvaltare
Viktor Andersson
Tf Förvaltare
Thomas Helander
Fastighetstekniker
Carla Johansson
Uthyrare
Michael Schrempf
Områdeschef
Ola Svahn
Fastighetstekniker
Marko Svensson
Fastighetsskötare