Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Helsingborg/Landskrona? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Ola Svensson
Regionchef
Dario Acamovic
Teknisk Förvaltare
Ann-Marie Forsberg
Fastighetsförvaltare
Karim El Hage
Projektchef
Ulrika Jönsson
Uthyrare
Peter Landwehr
Successionsprojektledare
Balzar Schlasberg
Fastighetstekniker