Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Oskarshamnsområdet? Då kan du ringa vår växel på 044-19 33 60, maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Ola Svensson
Regionchef Syd, landschef Danmark
+ 46 70 789 57 93
Christoffer Ahl
Förvaltningsadministratör
+4673-354 22 99
Peter Carlsson
Fastighetstekniker
+4673-089 91 26
Tomas Jarhult
Förvaltare
+4670-278 20 45
Dick Svensson
Fastighetstekniker
+4672-236 91 13