Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Oskarshamnsområdet? Då kan du ringa vår växel på 0200-22 72 00 , maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan. Vid felanmälan, sök upp din fastighet här för kontakt till serviceanmälan.

Kontaktpersoner

Ola Svensson
Regionchef Syd, landschef Danmark
070-789 57 93
Karim El Hage
Projektchef
070-789 60 48
Alexander Helgesson
Förvaltare LSS
073-390 55 58
Tomas Jarhult
Förvaltare
070-278 20 45
Alexander Liljegren
Fastighetstekniker
070-2816145
Robert Mattisson
Teknisk förvaltare
076-764 87 47
Dick Svensson
Fastighetstekniker
072-236 91 13
Erik Wanzelius
Förvaltningsadministratör
073-837 90 45