Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Oskarshamnsområdet? Då kan du ringa vår växel på 044-19 33 60, maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Christoffer Ahl
Förvaltningsadministratör
073-354 22 99
Peter Carlsson
Fastighetstekniker
073-089 91 26
Tomas Jarhult
Förvaltare
070-278 20 45
Ola Svensson
Regionchef Syd, landschef Danmark
070-789 57 93
Dick Svensson
Fastighetstekniker
072-236 91 13