Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Olofström? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Per Sundequist
Regionchef
Cünéyt Aktaran
Fastighetstekniker
Carl Leandersson
Förvaltare
Daniel Pionk
Fastighetstekniker
Victor Svahn
Områdeschef
Charlotte Wikström
Uthyrare