Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Olofström? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Victor Svahn
Områdeschef
Cünéyt Aktaran
Fastighetstekniker
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
Helén Johansson
Förvaltningsadministratör
Carl Leandersson
Förvaltare
Niclas Nieminen
Teknisk Förvaltare
Daniel Pionk
Fastighetstekniker
Per Sundequist
Regionchef
Charlotte Wikström
Uthyrare