Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Nyköpingsområdet? Då kan du ringa vår växel på 0200-22 72 00, maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan. Vid felanmälan , sök upp din fastighet här för kontakt till serviceanmälan.

Kontaktpersoner

Maria Liderås
Regionchef Öst
070-642 92 32
Patrik Ahlbin
Projektchef
073-059 12 00
Ulrika Kvarneryd
Förvaltare
070-979 41 25