Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Norrköping? Då kan du, ringa 010-17 89 700 eller maila någon av våra anställda här nedan.

 

Kontaktpersoner

Victor Svahn
Områdeschef
David Bohm
Förvaltare
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
Helén Johansson
Förvaltningsadministratör
Niclas Nieminen
Teknisk Förvaltare
Jan Storm
Projektchef Nyproduktion
Per Sundequist
Regionchef