Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Motala? Då kan du, ringa 010-17 89 700 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Victor Svahn
Områdeschef
Jonatan Svensson
Förvaltare
Emma Fransson
Uthyrare
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
Helén Johansson
Förvaltningsadministratör
Robert Lindlöf
Teknisk Förvaltare
Niclas Nieminen
Teknisk Förvaltare
Robert Nilsson
Fastighetstekniker
Jan Storm
Projektchef Nyproduktion
Per Sundequist
Regionchef