Kontaktpersoner

Victor Svahn
Områdeschef
Cünéyt Aktaran
Fastighetstekniker
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
Helén Johansson
Förvaltningsadministratör
Carl Leandersson
Förvaltare
Niclas Nieminen
Teknisk Förvaltare
Daniel Pionk
Fastighetstekniker
Per Sundequist
Regionchef
Charlotte Wikström
Uthyrare