Kontaktpersoner

Carl Leandersson
Förvaltare
Ola Svensson
Regionchef
070-789 57 93
Henrik Wessberg
Områdeschef region Syd
Cünéyt Aktaran
Fastighetstekniker
Ola Bergljung
Projektledare
Robert Mattisson
Teknisk förvaltare
Joachim Svensson
Projektchef
Charlotte Wikström
Uthyrare
Ia Wåhgen
Förvaltningsadministratör