Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Malmö/Staffanstorp? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Besök enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner

Ola Svensson
Regionchef
070-789 57 93
Henrik Wessberg
Områdeschef Skåne
Dario Acamovic
Teknisk Förvaltare
Sali Adilov
Fastighetstekniker
Andreas Bjuvhag
Biträdande förvaltare
Carola Edwards
Förvaltare
Karim El Hage
Projektchef
Emma Mahmutovic
Uthyrare
Jimmy Sjöberg
Fastighetstekniker