Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Malmö/Staffanstorp? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Ola Svensson
Regionchef
Dario Acamovic
Teknisk Förvaltare
Sali Adilov
Fastighetstekniker
Carola Edwards
Bostadsuthyrare
Petra Ekberg
Förvaltare
Karim El Hage
Projektchef
Peter Landwehr
Successionsprojektledare
Jimmy Sjöberg
Fastighetstekniker
Henrik Wessberg
Områdeschef Skåne