Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Landskrona? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Besök enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner

Ola Svensson
Regionchef
070-789 57 93
Henrik Wessberg
Områdeschef Skåne
Dario Acamovic
Teknisk Förvaltare
Petra Ekberg
Förvaltare
Etem Gegic
Fastighetstekniker
Karim El Hage
Projektchef
Balzar Schlasberg
Fastighetstekniker
Ia Wåhgen
Uthyrare