Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Landskrona? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Ola Svensson
Regionchef
Dario Acamovic
Teknisk Förvaltare
Petra Ekberg
Förvaltare
Etem Gegic
Fastighetstekniker
Karim El Hage
Projektchef
Peter Landwehr
Successionsprojektledare
Balzar Schlasberg
Fastighetstekniker
Henrik Wessberg
Områdeschef Skåne
Ia Wåhgen
Uthyrare