Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Landskrona? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Besök enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner

Ola Svensson
Regionchef
070-789 57 93
Henrik Wessberg
Områdeschef region Syd
Dario Acamovic
Teknisk Förvaltare
Sali Adilov
Fastighetstekniker
Petra Ekberg
Förvaltare
Etem Gegic
Fastighetstekniker
Karim El Hage
Projektchef
Peter Landwehr
Successionsprojektledare
Emma Mahmutovic
Uthyrare
Balzar Schlasberg
Fastighetstekniker
Ia Wåhgen
Förvaltningsadministratör