Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Kävlinge? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Ola Svensson
Regionchef
070-789 57 93
Henrik Wessberg
Områdeschef Skåne
Dario Acamovic
Teknisk Förvaltare
Sali Adilov
Fastighetstekniker
Carola Edwards
Förvaltare
Karim El Hage
Projektchef
Emma Mahmutovic
Uthyrare
Jimmy Sjöberg
Fastighetstekniker