Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Karlstadområdet? Då kan du ringa vår växel på 054-15 52 52, maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan. Vid felanmälan, sök upp din fastighet här för kontakt till serviceanmälan.

Kontaktpersoner

Maria Liderås
Regionchef Öst
070-642 92 32
Patrik Ahlbin
Projektchef
073-059 12 00
Caroline Gustafsson
Områdesansvarig Förvaltare
070-546 84 64
Hanna Lundgren
Biträdande förvaltare
070-848 89 85
Karoline Skäre
Teknisk förvaltare
070-979 46 02