Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Karlstadområdet? Då kan du ringa vår växel på 054-15 52 52, maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Maria Liderås
Regionchef Öst
+4670-642 92 32
Caroline Gustafsson
Förvaltare
+4670-546 84 64
Hanna Lundgren
Förvaltningsadministratör
+4670-848 89 85
Karoline Skäre
Teknisk förvaltare
+4670-979 46 02