Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Karlstad? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Michael Schrempf
Områdeschef
Viktor Andersson
Förvaltare
Marcus Dahlberg
Uthyrare
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
Johanna Lilleberg
Förvaltningsadministratör
Niclas Nieminen
Teknisk Förvaltare
Philip Pameter
Fastighetstekniker
Jan Storm
Projektchef Nyproduktion
Per Sundequist
Regionchef