Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Karlskrona? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Per Sundequist
Regionchef
Ola Bergljung
Projektledare
Anya Blomster
Uthyrare
Stefan Fasth
Fastighetstekniker
Helén Johansson
Förvaltningsadministratör
Carl Leandersson
Förvaltare
Victor Svahn
Områdeschef
Emmy Svensson
Projektassistent