Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Jönköpingsområdet? Då kan du ringa vår växel på 031-14 22 00, maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Jessica Thornander
Regionchef Väst
+4670-691 02 32
Fredrik Olausson
Förvaltare
+4672-010 08 89