Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Jönköpingsområdet? Då kan du ringa vår växel på 031-14 22 00, maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan. Vid felanmälan, sök upp din fastighet här för kontakt till serviceanmälan.

Kontaktpersoner

Jessica Thornander
Regionchef Väst
070-691 02 32
Eric Eliasson
Projektledare
070-366 94 85
Fredrik Olausson
Förvaltare
072-010 08 89
Lasse Svensson
Teknisk förvaltare
073-375 56 16
Filip Särkijärvi Thurén
Förvaltningsadministratör
076-109 09 96