Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Höganäs? Då kan du kontakta någon av våra anställda nedan. Klicka på respektive mailadress för att skicka ett mail till korrekt person.

Det går även bra att besöka Mina Sidor där man kan se sina avier, göra felanmälan efter inlogg med bankid.

Felanmälan gör du i första hand via MINA SIDOR.

För akut felanmälan, hyresavifrågor se kontakt här

För att komma i kontakt via telefon kontakta vår växel på 0200-22 72 00

Kontaktpersoner

Ola Svensson
Regionchef
070-789 57 93
Henrik Wessberg
Områdeschef region Syd
Dario Acamovic
Teknisk Förvaltare
Annette Boije
Uthyrare
Karim El Hage
Projektchef
Anna Ingelstam
Fastighetsförvaltare
Tonny Jarring
Fastighetstekniker
Tomasz Krokos
Fastighetstekniker
Peter Landwehr
Projektledare
Ia Wåhgen
Förvaltningsadministratör