Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Höganäs/Åstorp? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Ola Svensson
Regionchef
Dario Acamovic
Teknisk Förvaltare
Anders Fridlundh
Fastighetstekniker
Anna Ingelstam
Fastighetsförvaltare
Tony Jarring
Fastighetstekniker
Peter Landwehr
Successionsprojektledare
Kim Malmsten
Bostadsuthyrare