Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Höganäs? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Ola Svensson
Regionchef
070-789 57 93
Dario Acamovic
Teknisk Förvaltare
Karim El Hage
Projektchef
Anna Ingelstam
Fastighetsförvaltare
Tonny Jarring
Fastighetstekniker
Tomasz Krokos
Fastighetstekniker
Peter Landwehr
Successionsprojektledare
Kim Malmsten
Bostadsuthyrare
Henrik Wessberg
Områdeschef Skåne