Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Höganäs? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Ola Svensson
Regionchef
070-789 57 93
Henrik Wessberg
Områdeschef region Syd
Dario Acamovic
Teknisk Förvaltare
Annette Boije
Uthyrare
Karim El Hage
Projektchef
Anna Ingelstam
Fastighetsförvaltare
Tonny Jarring
Fastighetstekniker
Tomasz Krokos
Fastighetstekniker
Peter Landwehr
Successionsprojektledare
Petra Lokrantz
Uthyrare Nyproduktion