Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Helsingborg? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Ola Svensson
Regionchef
Dario Acamovic
Teknisk Förvaltare
Emil Andersson
Förvaltare
Karim El Hage
Projektchef
Carl-Magnus Johansson
Fastighetstekniker
Peter Landwehr
Successionsprojektledare
Jessica Larsson
Uthyrare
Balzar Schlasberg
Fastighetstekniker
Henrik Wessberg
Områdeschef Skåne