Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Härnösandsområdet? Då kan du ringa vår växel på 0611-822 60, maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan. Vid felanmälan, sök upp din fastighet här för kontakt till serviceanmälan.

Kontaktpersoner

Christer Melander
Regionchef Norr
070-661 93 30
Bitte Wikner
Förvaltningsadministratör
070-193 78 99