Kontaktpersoner

Michael Schrempf
Områdeschef
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
Johanna Lilleberg
Förvaltningsadministratör
Niclas Nieminen
Teknisk Förvaltare
Malin Olsson
Uthyrare
Ingela Schandersson
Uthyrare
Per Sundequist
Regionchef
Johan Svensson
Förvaltare