Kontaktpersoner

Johan Arthursson
Förvaltare
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
Johanna Lilleberg
Förvaltningsadministratör
Robert Lindlöf
Teknisk Förvaltare
Niclas Nieminen
Teknisk Förvaltare
Ingela Schandersson
Uthyrare
Michael Schrempf
Områdeschef
Per Sundequist
Regionchef