Kontaktpersoner

Ola Svensson
Regionchef
070-789 57 93
Henrik Wessberg
Områdeschef region Syd
Dario Acamovic
Teknisk Förvaltare
Annette Boije
Uthyrare
Karim El Hage
Projektchef
Anna Ingelstam
Fastighetsförvaltare
Peter Landwehr
Projektledare
Ia Wåhgen
Förvaltningsadministratör