Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Göteborg? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Per Sundequist
Regionchef
Lisette Carlsson
Uthyrare
Dani Fatmir
Fastighetstekniker
Örjan Klasson
Förvaltare
Michael Schrempf
Områdeschef