Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Göteborg? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Örjan Klasson
Förvaltare
Lisette Carlsson
Uthyrare
Dani Fatmir
Fastighetstekniker
Nina Holgersson
Uthyrare
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
Johanna Lilleberg
Förvaltningsadministratör
Michael Schrempf
Områdeschef
Per Sundequist
Regionchef