Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Göteborg? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Michael Schrempf
Områdeschef
Lisette Carlsson
Uthyrare
Dani Fatmir
Fastighetstekniker
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
Örjan Klasson
Förvaltare
Johanna Lilleberg
Förvaltningsadministratör
Per Sundequist
Regionchef