Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Falunområdet? Då kan du ringa vår växel på 023-663 53 70, maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Maria Liderås
Regionchef Öst
+4670-642 92 32
Johan Eklund
Projektledare
+4670-640 29 90
Ulf Rydell
Förvaltare
+4676-140 51 35
Daniel Sporre
Förvaltare
+4672-451 74 51
Mats Stenberg
Teknisk förvaltare
+4670-799 80 35
Christer Wallberg
Fastighetstekniker
+4670-750 19 59
Rune Åsåker
Fastighetstekniker
+4670-237 88 43