Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Falunområdet? Då kan du ringa vår växel på 023-663 53 70, maila oss på [email protected] eller kontakta någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Maria Liderås
Regionchef Öst
070-642 92 32
Johan Eklund
Projektledare
070-640 29 90
Ulf Rydell
Förvaltare
076-140 51 35
Daniel Sporre
Förvaltare
072-451 74 51
Mats Stenberg
Teknisk förvaltare
070-799 80 35
Christer Wallberg
Fastighetstekniker
070-750 19 59
Rune Åsåker
Fastighetstekniker
070-237 88 43