Har du frågor eller synpunkter som berör fastigheter i Falunområdet? Då kan du, kontakta någon av våra anställda här nedan.
Vid felanmälan, sök upp din fastighet här för kontakt till serviceanmälan.

Kontaktpersoner

Christer Melander
Regionchef Norr
070-661 93 30
Johan Eklund
Projektledare
070-640 29 90
Ulf Rydell
Förvaltare
076-140 51 35
Anna Saxvall
Fastighetsadministratör
073-088 57 02
Daniel Sporre
Områdesansvarig Förvaltare
072-451 74 51
Mats Stenberg
Teknisk förvaltare
070-799 80 35
Christer Wallberg
Teknisk förvaltare
070-750 19 59
Rune Åsåker
Fastighetstekniker
070-237 88 43