Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Falköping? Då kan du, maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Tommy Gustavsson
Fastighetsskötare
Peter Hasslekvist
Fastighetstekniker
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
Johanna Lilleberg
Förvaltningsadministratör
Niclas Nieminen
Teknisk Förvaltare
Staffan Rydén
Fastighetstekniker
Jan Storm
Projektchef Nyproduktion
Per Sundequist
Regionchef