Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Falköping?
Vänligen ring 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Alfons Andersson
Förvaltare
Tommy Gustavsson
Fastighetsskötare
Peter Hasslekvist
Fastighetstekniker
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
Carla Johansson
Uthyrare
Johanna Lilleberg
Förvaltningsadministratör
Robert Lindlöf
Teknisk Förvaltare
Niclas Nieminen
Teknisk Förvaltare
Staffan Rydén
Fastighetstekniker
Jan Storm
Projektchef Nyproduktion
Per Sundequist
Regionchef