Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Borlänge, Orsa eller Säter? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Thomas Geijer
Förvaltare
Hans Johansson
Fastighetstekniker
Julia Lind
Förvaltningsadministratör
Haneen Mahmoud
Uthyrare
Patrik Nyberg
Fastighetstekniker
Anna-Carin Skoglund
Regionchef