Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Borås? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Per Sundequist
Regionchef
Håkan Andreasson
Fastighetstekniker
Lisette Carlsson
Uthyrare
Kristian Johansson
Fastighetsskötare
Örjan Klasson
Förvaltare
Göran Samuelsson
Fastighetstekniker
Michael Schrempf
Områdeschef