Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Borås, Ulricehamn, Jönköping eller Bergsjön? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Michael Schrempf
Områdeschef
Håkan Andreasson
Fastighetstekniker
Lisette Carlsson
Uthyrare
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
Kristian Johansson
Fastighetsskötare
Örjan Klasson
Förvaltare
Johanna Lilleberg
Förvaltningsadministratör
Niclas Nieminen
Teknisk Förvaltare
Göran Samuelsson
Fastighetstekniker (Borås & Ulricehamn)
Per Sundequist
Regionchef