Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Borås? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Kurt Geschwindt
Områdeschef Mälardalen
Susanna Bergsborn
Förvaltare
Lisette Carlsson
Uthyrare
Tomas Henriksson
Fastighetstekniker
Nina Holgersson
Uthyrare
Kristian Johansson
Fastighetsskötare
Pernilla Tränk
Fastighetstekniker