Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Borås? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Örjan Klasson
Förvaltare
Håkan Andreasson
Fastighetstekniker
Tomas Henriksson
Fastighetstekniker
Nina Holgersson
Uthyrare
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
Kristian Johansson
Fastighetsskötare
Johanna Lilleberg
Förvaltningsadministratör
Robert Lindlöf
Teknisk Förvaltare
Niclas Nieminen
Teknisk Förvaltare
Göran Samuelsson
Fastighetstekniker
Michael Schrempf
Områdeschef
Per Sundequist
Regionchef