Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Avesta? Då kan du, ringa 0200-22 72 00 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Anna-Carin Skoglund
Regionchef
Tobias Eriksson
Fastighetstekniker
Ulf Eriksson
Fastighetstekniker
Mikael Lind
Förvaltare
Anna-Lena Rosenblad
Uthyrare
Christer Saarinen
Fastighetstekniker