Har du frågor eller synpunkter som berör bostäder i Alingsås? Då kan du, ringa 010-17 89 700 eller maila någon av våra anställda här nedan.

Kontaktpersoner

Alfons Andersson
Förvaltare
Annika Andersson
Uthyrare
Mikael Asplund
Fastighetstekniker
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
Johanna Lilleberg
Förvaltningsadministratör
Robert Lindlöf
Teknisk Förvaltare
Niclas Nieminen
Teknisk Förvaltare
Michael Schrempf
Områdeschef
Jan Storm
Projektchef Nyproduktion
Per Sundequist
Regionchef
Natalie Svensson
Projektledare Succession