Här finns vi – våra orter
Samhällsbyggnadsbolaget förvaltar och förädlar bostäder i svenska tillväxtkommuner. Våra fastigheter är generellt belägna i nära anslutning till ortens centrum och med tillgång till mycket goda kommunikationer. Vi vill att våra hyresgäster ska få bo i trivsamma områden, gärna med närhet till grönytor men även till städerna med allt de har att erbjuda.

SBB äger bostadsfastigheter med lägenheter att hyra i ett 30-tal svenska städer, från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Vår grundtanke är att äga och förvalta långsiktigt och vi har ett stort samhällsengagemang, inte bara genom att äga bostäder utan även samhällsfastigheter så som LSS-boenden, skolor och äldreboenden.

Vill du leta efter lägenhet att hyra på specifika orter så kan du göra detta på två sätt. Använd rullistan där du först väljer län och sedan ort alternativt att trycker på rätt län på kartan och sedan väljer ort (Karta ej synlig i mobil).

Upptäck våra områden

Falun Ludvika Orsa Smedjebacken Avesta Borlänge