TEKNISK FASTIGHETSDRIFT

Fastighetsskötare och drifttekniker utför tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll i fastigheterna. Övriga tjänster inom fastighetsdrift är förbättring av inomhusklimat, energioptimering, bearbetning av driftstatistik samt avrop av myndighetsbesiktningar. Driftpersonalen rapporterar även felstatistik och sammanställer klimatrapporter förutom att de svarar för den kanske största delen av arbetet, service till hyresgästerna.

TEKNISK OCH KOMERSIELL FÖRVALTNING

Den tekniska förvaltningen baseras på en underhållsplan som tas fram för varje fastighet. Underhållsplanen uppdateras regelbundet för att fånga upp byggnadstekniska förändringar och hyresgästbehov samt underlätta fastighetsägarens budgetering av drift- och underhållskostnader. I den kommersiella förvaltningen ingår tjänster som bevakning av hyresavtal, visningar, förhandlingar, uppföljning av nyckeltal och hantering av försäkringsärenden. Som en separat del av den förvaltningen levererar projektorganisationen hyresgästanpassningar, ombyggnationer och projektuppföljningar.

EKONOMISK FÖRVALTNING

Inom ramen för den ekonomiska förvaltningen sköts dagliga ekonomiuppgifter som hantering av leverantörsfakturor, kontering av intäkter och kostnader, utbetalningar till leverantörer och entreprenörer, avstämningar, hyresadministration, samt alla de andra ekonomiuppgifter som behövs för att sköta fastigheter. I arbetet ingår även mer omfattande moment som framtagande av prognoser och budgetsammanställningar. Vid köp och försäljningar av fastigheter har ekonomipersonalen en nyckelroll i framtagandet av ekonomiska rapporter och underlag.

För kontakt med din lokala förvaltare, vänligen se kontaktinformationen i trapphuset.