Våra förvaltningsteam består oftast av fastighetsförvaltare, uthyrare och fastighetstekniker.

Fastighetsförvaltaren är ansvarig för teamet. Förvaltningen baseras på en underhållsplan som tas fram för varje fastighet. Underhållsplanen uppdateras regelbundet för att fånga upp byggnadstekniska förändringar och hyresgästbehov samt underlätta budgetering av drift- och underhållskostnader. Förvaltaren levererar även beställningar av hyresgästanpassningar, ombyggnationer och projektuppföljningar. Inom ramen för den ekonomiska förvaltningen sköts dagliga ekonomiuppgifter som hantering av leverantörsfakturor. I arbetet ingår även mer omfattande moment som framtagande av prognoser och budgetsammanställningar.

Uthyraren är ansvarig för uthyrning av bostäder, parkeringar & garage, förråd, mindre lokaler samt visningar och på vissa orter besiktningar.

Fastighetsteknikern är den som jobbar närmast våra kunder och utför tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll i fastigheterna.

Yttre skötsel, trapphusstädning och övriga tjänster köps oftast in av externa bolag.

För kontakt med din lokala förvaltare, vänligen se kontaktinformationen i trapphuset.