Samhällsengagemang

Jobb och bostäder är grunden för att ett samhälle ska fungera.

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) vill bidra till att vi gemensamt bygger framtidens Norden. Ett långsiktigt hållbart samhälle med bostäder som är funktionella och där de boende får vara med och påverka sin närmiljö genom en nära dialog med oss som ägare och förvaltare. För oss är hyresgästen alltid i fokus.

En hög befolkningstillväxt och ett ökat antal äldre i Norden leder till stora behov av moderna samhällsfastigheter. Skolor och äldreboenden måste börja prioriteras i nybyggnationen, samtidigt som många av de befintliga samhällsfastigheterna som byggdes på 1970- och 1980-talet och behöver moderniseras. Där är SBB en viktig partner till kommuner i Norden.

SBB bidrar till att unga personer får en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom att vi erbjuder dem sommarjobb. Vi arbetar även aktivt tillsammans med Mentor för att bidra till en hälsosam och drogfri livsstil
.