Information gällande Coronaviruset

Ιnformation about coronavirus

Förvaltning

Förvaltningen inom SBB har som fokus att utöver löpande underhåll även aktivt arbeta med värdeskapande utveckling i det befintliga beståndet. En hög överskottsgrad är ett av bolagets hållbarhetsmål och bolaget styr förvaltningsverksamheten med fokus på driftnetto. Det sker bland annat genom energibesparande investeringar. Befintliga ytor förädlas för att tillskapa nya bostäder samt genom successiv renovering av det befintliga bostadsbeståndet till modern standard.