Investerare

Senaste Rapporterna

Fler rapporter

Finansiell Kalender

2019/2020

29 okt Delårsrapport jan-sept 2019
19 febr Bokslutskommunike 2019
27 april Delårsrapport jan-mars 2020
27 april Årsstämma 2020

IR-kontakt

ROSEL RAGNARSSON

Finanschef

Telefon: +46(0)70-674 44 42
E-post: lotta@sbbnorden.se