Anna-Carin Skoglund
Regionchef
Per Sundequist
Regional Manager
Ola Svensson
Regionchef
Dario Acamovic
Teknisk Förvaltare
Sali Adilov
Fastighetstekniker
Ingela Alpfjord
Uthyrare
Frida Andersson
Förvaltare
Alfons Andersson
Uthyrare
Per-Erik Andersson
Property technician
Edward Baaklini
Property technician
Peter Berg
Förvaltare
Madelene Björk
Leasing
Anya Blomster
Uthyrare
Nathalie Bäck
Förvaltare
Lisette Carlsson
Uthyrare
Johanna Carlsson
Uthyrare
Petra Dahlberg
Förvaltare
Dunia Dasko
Leasing
Carola Edwards
Bostadsuthyrare
Rudi Eichhorn
Fastighetstekniker
Tobias Eriksson
Fastighetstekniker
Ulf Eriksson
Property technician
Ann-Marie Forsberg
Fastighetsförvaltare
Thomas Geijer
Förvaltare
Håkan Gransell
Property technician
Roberto Guerra
Property technician
Robin Gustavsson
Leasing
Karim El Hage
Project Manager
Karin Helm
Property Manager
Catarina Holmér
Property Manager
Anna Ingelstam
Fastighetsförvaltare
Peter Jansson
Technical Manager
David Janstaff
Property technician
Tonny Jarring
Fastighetstekniker
Carla Johansson
Uthyrare
Hans Johansson
Property technician
Ulrika Jönsson
Leasing
Jan Kans
Teknisk förvaltare
Örjan Klasson
Förvaltare
Peter Landwehr
Successionsprojektledare
Kari Lehto
Förvaltare
Jolin Lejonqvist
Uthyrare
Mikael Lind
Property Manager
Anna Ljunggren
Property administrator
Monika Lundin
Property technician
Emma Lundmark
Leasing
Haneen Mahmoud
Leasing
Kim Malmsten
Bostadsuthyrare
Martin Mansour
Property technician
Ulf Michaelsson
Project Leader
Erik Navarrete
Project Manager
Kristoffer Netterberg
Property technician
Niclas Nieminen
Technical Manager
Patrik Nyberg
Property technician
Malin Olsson
Uthyrare
San Palm
Uthyrare
Conny Palm
Project Manager
Kalle Persson
Project Manager
Sophia Petersson
Leasing
Anna-Lena Rosenblad
Leasing
Christer Saarinen
Fastighetstekniker
Balzar Schlasberg
Property technician
Jimmy Sjöberg
Fastighetstekniker
Ola Sjödin
Förvaltare
Tobias Skallvin
Property technician
Roger Stenmark
Property technician
Victor Svahn
Förvaltare
Johan Svensson
Förvaltare
Henrik Wessberg
Fastighetsförvaltare
Annelie Westerberg
Leasing
Charlotte Wikström
Uthyrare