Anna-Carin Skoglund
Regionchef
Per Sundequist
Regionchef
Ola Svensson
Regionchef
Dario Acamovic
Teknisk Förvaltare
Sali Adilov
Fastighetstekniker
Ingela Alpfjord
Uthyrare
Frida Andersson
Förvaltare
Alfons Andersson
Uthyrare
Edward Baaklini
Fastighetstekniker
Peter Berg
Förvaltare
Madelene Björk
Uthyrare
Anya Blomster
Uthyrare
Nathalie Bäck
Förvaltare
Lisette Carlsson
Uthyrare
Johanna Carlsson
Uthyrare
Petra Dahlberg
Förvaltare
Carola Edwards
Bostadsuthyrare
Rudi Eichhorn
Fastighetstekniker
Tobias Eriksson
Fastighetstekniker
Ulf Eriksson
Fastighetstekniker
Ann-Marie Forsberg
Fastighetsförvaltare
Anders Fridlundh
Fastighetstekniker
Thomas Geijer
Förvaltare
Håkan Gransell
Fastighetstekniker
Roberto Guerra
Fastighetstekniker
Karim El Hage
Project Manager
Anna Ingelstam
Fastighetsförvaltare
Peter Jansson
Teknisk Förvaltare
David Janstaff
Fastighetstekniker
Tony Jarring
Fastighetstekniker
Carla Johansson
Uthyrare
Hans Johansson
Fastighetstekniker
Jan Kans
Teknisk förvaltare
Örjan Klasson
Förvaltare
Peter Landwehr
Successionsprojektledare
Kari Lehto
Förvaltare
Jolin Lejonqvist
Uthyrare
Mikael Lind
Förvaltare
Gisela Lindgren
Uthyrare
Monika Lundin
Fastighetstekniker
Haneen Mahmoud
Uthyrare
Kim Malmsten
Bostadsuthyrare
Kristoffer Netterberg
Fastighetstekniker
Niclas Nieminen
Teknisk Förvaltare
Patrik Nyberg
Fastighetstekniker
Malin Olsson
Uthyrare
San Palm
Uthyrare
Sophia Petersson
Uthyrare
Anna-Lena Rosenblad
Uthyrare
Christer Saarinen
Fastighetstekniker
Jimmy Sjöberg
Fastighetstekniker
Ola Sjödin
Förvaltare
Tobias Skallvin
Fastighetstekniker
Victor Svahn
Förvaltare
Johan Svensson
Förvaltare
Henrik Wessberg
Fastighetsförvaltare
Annelie Westerberg
Uthyrare
Charlotte Wikström
Uthyrare