VD har ordet

Jag har under tio år burit med mig en vision om att bygga upp det bästa Nordiska fastighetsbolaget för bostäder och samhällsfastigheter. Jag och mina fantastiska medarbetare kommer att göra allt för att förverkliga denna långsiktiga vision med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB). SBB är ett ”start-up” där vi alla jobbar dag och natt för att visa att vi kan skapa ett fantastiskt bolag. I detta arbete har vi fått en enorm uppbackning från kollegorna i branschen och inte minst från våra vänner och affärspartners i både Sverige och Norge. Det är många som har bidragit och vi vill tacka för deras insatser. Vi kan redan nu visa att SBB är ett moget bolag i en stark tillväxtfas. Vi har förmåga att genomföra transaktionen, sköta förvaltningen och skapa mervärde för aktieägarna. Vi skapar också värde för samhället genom att tillskapa byggrätter för bostäder i dessa tider av extrem bostadsbrist.

Samhällsbyggnadsbolagets affärsidé är att göra nytta för sina aktieägare och samhället i stort. För att göra denna mer precis har vi formulerat tre punkter:

 

  • Att vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn i Norden, genom att långsiktigt äga, förvalta, bygga och renovera samhällsfastigheter.
  • Att i hela Sverige förvärva, utveckla, bygga nytt och förvalta bostäder.
  • Att som samhällsbyggare och långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter bedriva ett aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för bostäder.

Alla nyckeltal visar att SBB har haft ett mycket bra första halvår. Jag är mest stolt över att vi trots vår starka tillväxt och korta historia redan i år lyckades erbjuda sommarjobb till ungdomar som bor i våra bostadsområden. Vi har också inlett ett samarbete med Mentor Sverige som erbjuder unga en mentor och ett bidrag till en bra start i livet. Det är ett sätt för Samhällsbyggnadsbolaget att också i det lilla visa på ett viktigt samhällsengagemang. Vår resa har bara börjat och vi lovar att det kommer mer. Därför är det lika bra att ta på sig säkerhetsbältet. Det kommer att gå undan, dock alltid med starkt fokus på kassaflöde och lönsamhet. Vår fasta övertygelse är att det är denna aktie som nordbor kommer att välja att ge i present till sina barnbarn: tryggt och säkert kassaflöde med krydda.

Ilija Batljan
jela-sbb-0659-ilija-b-redigera-72dpi
Ilija Batljan

Om Ilija Batljan

Ilija Batljan är grundare och VD i Samhällsbyggnadsbolaget. Han är 49 år och kom till Sverige 1993 tillsammans med sin hustru och dotter som en följd av kriget i det forna Jugoslavien. Han har tidigare varit landstingsråd för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och kommunalråd i Nynäshamn. Efter den politiska karriären gav han sig in i fastighetsbranschen och var i drygt fyra år vice vd för Rikshem AB.

Ilija Batljan har en fil.kand i nationalekonomi och har doktorerat på Socialhögskolan i ämnet demografi och planering för äldrevård. Ilija Batljan har en lång och gedigen erfarenhet från olika ledaruppdrag, både nationellt och internationellt.