Press och kommunikationsansvarig

Sverker-Eriksson

Sverker Eriksson

Mail: sverker@sbbnorden.se

Telefon: +46 70-819 68 49