IR kontakt

Rosel Ragnarsson

Rosel Ragnarsson

Finanschef

Bakgrund: Född 1955.
Ekonomie kandidatexamen vid Uppsala universitet. Vice VD/skuldchef hos SLL Interfinans, olika chefstjänster på Dexia Stockholm och flertalet andra positioner inom finans hos Nordea, Swedbank, SBAB och Citibank.

Telefon: 070-674 44 42

KONTAKT