Fastighetsbestånd

Fastighetsbestånd

Samhällsbyggnadsbolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta fastigheterna långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en uthållig och socialt ansvarig samarbetspartner i Samhällsbyggnadsbolaget.

Bolagets mål är att inneha ett fastighetsbestånd till ett värde av 20-25 miljarder kronor inom fem år och vara en betydande aktör på fastighetsmarknaden över hela norden.

Beståndet innefattar en stor del samhällsnyttiga fastigheter vars hyresgäster är direkt eller indirekt skattefinansierade.