Bakgrund

Samhällsbyggnadsbolaget grundades av Ilija Batljan 2016. Affärsidén kommer ur grundarens stora samhällsengagemang.

Bolagets fokus är långsiktigt ägande av bostads- och samhällsfastigheter samt Fastighetsutveckling.

Bostadsbristen är ett av våra största samhällsproblem och en utmaning för Sverige. Samhällsbyggnadsbolaget vill bidra till att skapa nya bostäder, antingen genom fastighetsutveckling eller genom att hitta mark där det går att bygga bostäder.

Med hjälp av ett starkt kassaflöde och långa hyreskontrakt kan företaget fortsätta utvecklas och expandera. Tack vare vårt fokus på långsiktighet kan vi uppfylla vår ambition att bli nordens största bolag för bostäder och samhällsfastigheter. Bolagets mål är att inneha ett fastighetsbestånd till ett värde av 20-25 miljarder kronor inom fem år.

Colorful roofs of Gothenburg Sweden